DNS – Internetts veiviser

DNS (Domaine Name System) er en internettjeneste som kobler spesielle domenenavn opp mot IP-adresser, og dette gjør det mulig for oss å sørge for at informasjonen vi sender havner på sted på nettet. Enkelt forklart sørger DNS for å videreføre domenenavnet til Nettavisen, altså nettavisen.no, til selve IP-adressen til serveren som inneholder Nettavisen sine sider. Hvis domenenavnet du skriver i søkefeltet ikke er registrert hos DND, blir du nødt til å skrive inn selve IP-adressen selv. Denne veiviseren sørger også for at e-post blir levert til og mottatt på riktig adresse.

Hovedgrunnen til at DNS benyttes som en slik veiviser er fordi at de aller fleste IP-adresser er et langt sammensurium av tallkombinasjoner som er mer eller mindre håpløst å gå rundt og huske på. Det er derfor langt enklere for oss som forbrukere å bare skrive inn et domenenavn, som i de fleste tilfeller har direkte relevans til siden vi ønsker å få opp. Alle enheter på et datanettverk, slik som internett, har egne IP-adresser. Det er derfor høyst nødvendig at man kan benytte seg av en slik DNS-tjener for å finne veien dit man skal. Det ville nemlig ha blitt litt av noen adressebøker om man skulle ha husket 12-sifrede koder for alle nettstedene man ønsker å besøke.