Sosiale medier

Sosiale medier er i dag en møteplass for alle og enhver som ønsker å opprettholde kontakt med venner og bekjente. Det har blitt en plattform som åpner for både hyggelige oppdateringer, utsending av invitasjoner, deling av informasjon osv. Det er snart ikke grenser for hva som ikke kan deles på slike steder. Dessverre har brukervennligheten og tilgjengeligheten også ført til at slike medier kan misbrukes. Både mobbing og ekskludering foregår også i langt større og mer offentlig grad. I tillegg er det enklere å nå frem til barn og mindreårige.

Bildedelingstjenester kan ha direkte innvirkning på enkeltpersoners personvern, og også gi personer med mindre hyggelige hensikter enklere tilgang til å oppnå ønsket kontakt eller til ønskede tjenester. Selv om mange opplever sosiale medier som en positiv og hyggelig mulighet til å opprettholde sosiale tilknytninger, så kan man dessverre bli så opptatt av dette at man rett og slett blir avhengig. Det kan gå utover nære relasjoner, familielivet i tillegg det rent sosiale. Det er viktig at man klarer å sette en grense for bruk. Og at man er bevisst på at både bilder og ytringer kan lagres til evig tid. Men, om man tar forhåndsregler så kan sosiale medier tilføre mye positivt i hverdagen.